• About us
 • Entrepreneurs
 • Programs
 • News
 • Борбата с бедността и социалното изключване в България: на прав път ли сме?

  Стояна Стоева
  Стояна Стоева
  Програмен специалист в България
  "Да Отворим Кръга" е коалиция с ING Bank, инициирана от Reach for Change в България и насочена към предотвратяване на бедността и борба със социалното изключване. След едногодишно изпълнение направихме значителни стъпки в правилната посока към справяне с най-наболелите проблеми на съвременна България, но се сблъскахме с някои пречки по пътя.
  None

  Първото ни предизвикателство беше липсата на организации, които да се занимават изключително с тези теми, което беше разочароващо за нас, но съвсем разбираемо. Секторът на социалното предприемачество е доста нов и има предимно организации в много ранен етап на развитие. Това означава, че те се нуждаят от повече време и професионален инструктаж, за да бъдат готови да се развиват. 

  Много организации идват от неправителствения сектор и макар че НПО като цяло са чудесен образец за реализиране на нови, иновативни идеи, на тях им липсват някои важни качества, които биха били от полза за работата им. Например тези организации невинаги могат да постигнат стратегическите си цели поради липса на предприемачески дух и дългосрочна перспектива, което означава, че всички краткосрочни ползи в крайна сметка ще бъдат загубени без правилно планиране от първия ден. 

  Другото широко разпространено предизвикателство са ограничените човешки ресурси. Този сектор на обществото се нуждае от професионалисти, които искат да окажат въздействие с работата си; той изисква и хора, които са ангажирани не само да изпълняват това, което се изисква на хартия или по време на обученията.

  Екипът на Враца Софтуер

  Екипът на Враца Софтуер

  Наблюденията след едногодишната програма показаха колко много тази подкрепа е помогнала на двете организации, участвали в програмата, но също така и нуждата от още по-дългосрочна подкрепа, за да се разраснат още повече и да станат по-устойчиви. По време на програмата обаче участниците имаха възможност да преосмислят структурата на дейността си и успяха да постигнат значителни резултати. Социалната чайна открива клонове във Велико Търново и Пловдив, втория по големина град в България. Враца Софтуер разширява мащаба си в два нови региона и разработва ръководство с отворен код за своите партньори в две общини, така че тяхната утвърдена методология и решения да могат да бъдат лесно прилагани.

  Екипът на Социалната чайна

  Екипът на Социалната чайна

  И така, кога ще се отвори кръгът? Тези 12 месеца ни показаха още веднъж, че това, което обикновено виждаме, е "върхът на айсберга". Можем да се борим с безработицата, но това, което се крие под нея, е още по-важно и жизненоважно - общото качество на живот и работните места. Трябва да започнем да гледаме на себе си като на общност с общи интереси, цели и ценности и да се опитаме да си сътрудничим повече, тъй като партньорствата са в основата на всички устойчиви и дългосрочни промени. С партньорства можем да достигнем необходимото ниво на експертност и да преодолеем дефрагментацията на обществото. Кръгът ще се отвори, когато започнем да правим промени както отвън, така и отвътре и всички заедно. Начинът на мислене не е нещо, с което се раждаме, той е нещо, което може да бъде променено и трябва да бъде променено.