Log in

Sandrina Sandell

Løvetannakademiet

Sandrina Sandell grunnla Løvetannakademiet sammen med Camilla Tryti med hensikt å hjelpe ungdom og unge voksne, som er eller har vært en del av barnevernet. Gjennom skreddersydde programmer, er målet at ungdommen skal opparbeide seg kunnskap og utvikle ferdigheter som gjøre dem rustet til å klare overgangen til voksenlivet på best mulig måte.

Problem

Overgangen til voksenlivet er sjelden lett, men statistikken viser at den gjennomgående er vanskeligere for unge som er tilknyttet barnevernet. I mangel på nære voksenpersoner er det ofte vanskeligere for barn som vokser opp i barnevernet eller i fosterhjem å opparbeide seg viktig kunnskap og utvikle ferdigheter som behøves i overgangen til voksenlivet.

Solution

Løvetannakademiet tilbyr et program for ungdom og unge voksne som er og har vært i barneverntjenesten. Gjennom programmet ønsker Løvetannakademiet å bidra til at deltakerne kan få en god start på voksenlivet, med mål om å bli tryggere på hvem de er og hva de vil. Løvetannakademiet stiller med verktøy, praktisk kunnskap og foredragsholdere gjennom helge-samlinger, hvor ungdom møtes og utvikler seg sammen med andre i samme situasjon.

Løvetannakademiet arbeider for å innfri FN´s bærekraftsmål nr. 10: Mindre ulikheter. Innen 2030 ønsker de å ha styrket og fremmet sosial, økonomisk og politisk inkludering, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, legning, religion eller økonomisk status.

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.