Log in

Merete Grimeland

World Wide Narrative

Gjennom digitale fortellinger laget av ungdommer og unge voksne, arbeider Merete med å formidle sterke og inspirerende historier som alle kan lære noe av.

Problem

Temaer som angår ungdom er noe som ofte snakkes om. For øvrig får de unge sjelden delta i det offentlige ordskiftet og med det fremme sitt syn på saker som omhandler dem. Dette betyr at et mangfold av unge stemmer verken blir hørt eller invitert inn i påvirkningsprosesser.

Solution

For at de unge skal få mer påvirkningskraft og bli synliggjort i større grad, bruker World Wide Narrative metoden digital historiefortelling. Digitale fortellinger er personlige historier som digitaliseres gjennom lydopptak og bilder eller video. Det er mulig å være helt anonym for de som ønsker dette.


Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.