Log in

Julia Östfeldt

Föreningen Tillsammans

Föreningen Tillsammans actively works to spread knowledge about sexual violence and its consequences through lectures and sharing their own stories with the aim to reduce sexual violence. Föreningen Tillsammans also work with support groups both for individuals who have been exposed to sexual violence, group work and mentorship programs.

Problem

Unga som blivit utsatta för sexuellt våld sviks och tystast av samhället och dess våldtäktskultur, Utsatta saknar också rätt stöd för att få sina rättigheter tillgodoräknade. Unga idag har varken kunskap om sexuellt våld eller de rätt verktygen för att motverka våldtäktskultur i sin vardag

Solution

Stärker unga som blivit utsatta för sexuellt våld genom att erbjuda dem möjligheter att prata om sina upplevelser, hitta en gemenskap och krossa stigmat kring sexuellt våld. Föreningen Tillsammans sprider kunskap om sexuellt våld och ger på så sätt unga verktyg för att hanterad den vardag och den våldtäktskultur de lever i.

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.