Log in

Anna Lindh

Right To Play

Right To Play Sweden is working to get newly arrived youth into the labor market. The purpose of their work is to increase the number of young people to become more active participants in society, to combat discrimination and exclusion through the most important step towards effective integration - work.

Problem

Nyanlända ungdomar har svårt att komma in på arbetsmarknaden och kämpar för att komma in i det svenska samhället. De har hamnat i segregerade miljöer där de inte känner sig behövda eller sedda, de saknar tillhörighet och fast förankring, och stöd. Detta leder till utanförskap, stress och risker på individnivå, men även förluster för samhället i form av outnyttjade resurser och de stora kostnader som utanförskap medför.

Solution

I samarbete med kommun, idrottsföreningar och ungdomarna själva stöttar, utbildar och stärker Right To Play Sverige ensamkommande och nyanlända ungdomar. Alla våra aktiviteter är starkt förankrade i programmets mål - ökade anställningsmöjligheter genom stärkt självkänsla, utökat nätverk, förbättrade språkkunskaper och ökad arbetslivserfarenhet.

Website

Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.