Ansök Logga in Våra Change Leaders
Hem  /   Om oss  /   Partners  /   Våra vänner

Våra vänner

Reach for Change samarbetar med en rad olika organisationer, både inom barnrättsområdet och inom socialt entreprenörskap. Här möter du några av våra bästa vänner och samarbetspartners i ideell och offentlig sektor:

Genom Ashoka Scandinavia ger Reach for Change (tillsammans med Hugo Stenbecks Stiftelse) stöd till sociala entreprenören och Ashoka Fellow Sofia Appelgren/Mitt Liv. Genom Ashoka gav vi även stöd till genomförandet av Ashoka Globalizer 2011 i Stockholm.

Echoing Green stöder sociala entreprenörer och jobbar med opinionsbildning och forskning kring förändringsarbete. Playing for Change är engagerad i Echoing Greens ansökningsprocess, där Sara Damber läser och bedömer ansökningar.

Reach for Changes utvärderingsprocess – Impact Report Process – har vi utvecklat tillsammans med jämlikhetsexperterna och normkritikerna i Perspektivbyrån.

Reach for Change sitter med i styrgruppen för Mötesplats Social Innovation, som drivs av Malmö Högskola och Mittuniversitet på uppdrag av KK-stiftelsen.


Myndigheten för svenskt bistånd
, och specifikt satsningen Business for Development, samarbetar med Playing for Change kring en satsning på socialt entreprenörskap i Sverige och i världen.

Reach for Change är sökpartners åt Unreasonable Institute som erbjuder mentorskap och utbildning för entreprenörer som söker lösningar på världens största sociala och miljömässiga behov. Detta görs genom ett årligt sexveckors program.

CSES (Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm) stödjer personer att utveckla idéer som kan lösa angelägna sociala problem – lokalt, regionalt och/eller globalt.Think-Cell sponsrar Reach for Change med att fritt erbjuda oss sin mjukvara.