This site works best with cookies enabled.

Sandrina Sandell

https://www.lovetannakademiet.no/

Problem

Overgangen til voksenlivet er sjelden lett, men statistikken viser at den gjennomgående er vanskeligere for unge som er tilknyttet barnevernet. I mangel på nære voksenpersoner, er det ofte vanskeligere for barn som vokser opp i barnevernet eller i fosterhjem å opparbeide seg viktig kunnskap, utvikle ferdigheter som behøves i overgangen til voksenlivet.

Solution

Løvetannakademiet tilbyr program for ungdom og unge voksne som er og har vært i barneverntjenesten. Programmet bidrar til at ungdom kan få en god start på voksenlivet, med mål om å bli tryggere på hvem de er og hva de vil. Løvetannakademiet stiller med verktøy, praktisk kunnskap, foredragsholdere gjennom helge-samlinger, hvor ungdom møter og utvikler seg sammen med andre i samme situasjon.

Løvetannakademiet arbeider for å løse FN´s bærekraftsmål nr. 10: Mindre ulikheter. Innen 2030 ønsker de å styrke og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering for alle, uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, legning, religion eller økonomisk status

Website

Help to share the message
Privacy policy
Up Contact
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.