This site works best with cookies enabled.

Anne Stine Hole

Generasjon M

Problem

Ungdom har ofte store utfordringer med å få sin første deltidsjobb da få arbeidsgivere søker arbeidstakere under 18 år. Mange seniorer har deltatt aktivt i samfunnet, men når de ender opp på sykehjem opplever de avstanden til samfunnet utenfor som stor. Når de i tillegg mister venner og familie reduserer dette deres sosiale nettverk og de blir ensomme.

Solution

Generasjon M tilbyr besøkstjenester til sykehjem, omsorgsboliger og hjemmeboende eldre i Oslo og Akershus. De skaper arbeidsplasser for ungdom samtidig som de bidrar til å øke aktivitetsnivået blant eldre. Gjennom ukentlige besøk fyller de generasjonskløften med slagordene mening, mestring og moro.

Generasjon M arbeider for å løse FN´s bærekraftsmål nr. 8: anstendig arbeid og økonomisk vekst. Innen 2020 ønsker de å redusere andelen ungdom utenfor arbeid, utdanning eller trening.

Website

Help to share the message
Privacy policy
Up Contact
Cookies disclaimer

I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.