This site works best with cookies enabled.

/media/images/webb_front1.jpg

Our Change Leaders

 • Country

 • SDG

 • Key word search ex. autism, ICT, mental illness

  • Current Change Leaders / Alumni
  • Sara Lydiksen & Kaja Vardøen

   Sara Lydiksen & Kaja Vardøen KIGO

   Read more
  • Lisa Cooper

   Lisa Cooper CATALYST

   Lisa grunnla Catalyst for å hjelpe ungdom som står i fare for ikke å fullføre utdanningen sin. Catalyst er et mentor- og coachingprogram, som matcher ungdom, primært ungdom med minoritetsbakgrunn, til en personlig mentor som følger dem i 6 måneder.

   Read more
  • Tina Marie Tsiplakis

   Tina Marie Tsiplakis Mangfold Forlag

   Read more
  • Anne Stine Hole

   Anne Stine Hole Generasjon M

   Generasjonsmøtet M aims to provide job opportunities for youth, whilst also tending to the needs of the elderly. They offer part time jobs to youth aged 14 – 19, who in turn visit elderly at nursing homes, who often are lonely and inactive.

   Read more
  • Saad Yusuf Hashi & Firdawsa Ahmed

   Saad Yusuf Hashi & Firdawsa Ahmed Atlas Kompetanse

   Saad og Firdawsa startet Atlas Kompetanse fordi de ønsket å forbedre kommunikasjonen mellom foreldre med minoritetsbakgrunn og offentlige systemer, slik som skole og barnevern. Målet er å støtte foreldre i deres rolle slik at de bedre kan kommunisere med barna sine, og med de systemene barna er tilknyttet.

   Read more
  • Nassima Dzair

   Nassima Dzair InterBridge

   Nassima startet InterBridge for å hjelp ungdom til å utvikle kompetanse som gjør dem rustet til å bli endringsagenter i sine lokalsamfunn. InterBridge tilbyr kurs som har til hensikt å bygge ungdommers kapasitet, utvikle lederegenskaper og bidra til å forebygge sosial utstøtelse.

   Read more
  • Ezinne Okparaebo

   Ezinne Okparaebo Ezinne Athletics

   Read more
  • Sandrina Sandell

   Sandrina Sandell Løvetannakademiet

   Sandrina Sandell grunnla Løvetannakademiet sammen med Camilla Tryti med hensikt å hjelpe ungdom og unge voksne, som er eller har vært en del av barnevernet. Gjennom skreddersydde programmer, er målet at ungdommen skal opparbeide seg kunnskap og utvikle ferdigheter som gjøre dem rustet til å klare overgangen til voksenlivet på best mulig måte.

   Read more
  • Current Change Leaders / Alumni
  • Faridah Shakoor

   Faridah Shakoor Abloom Filmfestival

   Abloom Filmfestival samler barn, ungdom og foreldre for å redusere tabuer knyttet til funksjonshemninger. Den primære målgruppen er minoritetsfamilier, der tabuene ofte er dyptgående. Abloom Filmfestival tar sikte på å redusere isolasjon, ensomhet og lav selvtillit som mange barn med funksjonshemminger ofte opplever.

   Read more
  • Sherry Hakimnejad

   Sherry Hakimnejad KOMPASS & CO

   Kompass & Co gir yrkesopplæring og gir tilgang til arbeidserfaring for ungdom som har gått ut av skolen. Kompass & Co øker ungdommens selvtillit og deres tro på egne evner.

   Read more
  • Merete Grimeland

   Merete Grimeland World Wide Narrative

   Gjennom digitale fortellinger laget av ungdommer og unge voksne, arbeider Merete med å formidle sterke og inspirerende historier som alle kan lære noe av.

   Read more
  • Camilla Skare

   Camilla Skare Fysak Camp

   Fysak Camp tilbyr fysiske aktiviteter til barn, for å øke deres fysiske og mentale helse. Camilla har også som mål å bygge et solid utgangspunkt for barn for å opprettholde og nyte en sunn livsstil gjennom livet.

   Read more
  • Yvan Bayisabe & Fredrik Mosis

   Yvan Bayisabe & Fredrik Mosis VIBRO

   VIBRO er en organisasjon som fokuserer på å engasjere og styrke ungdommer, og å oppmuntre dem til aktivt å delta i samfunnet.

   Read more
  Help to share the message
  Privacy policy
  Up Contact
  Cookies disclaimer

  I agree Our site saves small pieces of text information (cookies) on your device in order to deliver better content and for statistical purposes. You can disable the usage of cookies by changing the settings of your browser. By browsing our website without changing the browser settings you grant us permission to store that information on your device.